தமிழ்த்தோட்டம்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
"குப்பையை குப்பைத் தொட்டியில் மட்டும் போடவும்"
Latest topics
» உலக காற்று தினம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !
by eraeravi Tue Jun 15, 2021 4:08 pm

» பைத்தியகாரனின் உளறல் ! கண்டுகொள்ளாதீர்கள்! நூல் ஆசிரியர் : முனைவர் சா.சே. ராஜா ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Thu Jun 10, 2021 12:18 pm

» ஓவியர் இளையராஜா ஓவியத்திற்கு மரணம் இல்லை! கவிஞர் இரா. இரவி!
by eraeravi Tue Jun 08, 2021 9:25 am

» சாணக்கியன் சொல்
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:34 pm

» ஒரு ரூபாய் இருந்தால்…
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:33 pm

» பத்தே செகண்ட்ல டெஸ்ட் ஓவர்..!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:32 pm

» அடக்கி வாசிப்பது நல்லது!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:31 pm

» எதையும் பாசிட்டீவா எடுத்துக்கணும்..
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:31 pm

» ஆக்ரோஷ சண்டை !
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:29 pm

» கற்கால மனிதர்களை ஏன் திட்டறார்..!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:28 pm

» மாவட்டங்கள்ல ஆட்டுப் பண்ணை அமைக்கணும்…!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:28 pm

» மனுச பசங்கள ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு வருவோம்!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:27 pm

» விருந்தாளியா போவ ஈ பாஸ் கிடையாதாம்!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:25 pm

» ஆண்டியார் பாடுகிறார்…
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:23 pm

» தாயம் விளையாட ஊக்க மருந்து..!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:22 pm

» இந்தியில மனு எழுத தெரியல..!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:21 pm

» பாவம் ரொம்ப அடி வாங்கி இருப்பார் போல!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:21 pm

» மீடியம் வெங்காயம் வேணுமாம்!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:19 pm

» சுயம்வரம் நடத்தி மாப்பிள்ளை தேர்வு…!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:19 pm

» கண்டது, கேட்டது…!
by அ.இராமநாதன் Mon May 31, 2021 1:18 pm

» சிந்தனை சிகிச்சை-6
by ராஜேந்திரன் Sun May 23, 2021 2:30 pm

» எழுத்தால் வாழ்வார் என்றும் கி.ரா.! கவிஞர் இரா.இரவி !
by eraeravi Wed May 19, 2021 9:32 pm

» தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு மு .க .ஸ்டாலின் வாழ்க! கவிஞர் இரா.இரவி !
by eraeravi Sat May 08, 2021 12:36 pm

» தமிழக முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்க! கவிஞர் இரா.இரவி
by eraeravi Sat May 08, 2021 12:25 pm

» ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Tue May 04, 2021 10:12 pm

» பண்பாளர் பேராசிரியர் இ .கி .இராமசாமி அய்யா வாழ்க! கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Sun May 02, 2021 2:30 pm

» சின்னக்கலைவாணரே சீக்கிரம் சென்றது ஏனோ? கவிஞர் இரா.இரவி !
by eraeravi Sun Apr 18, 2021 7:20 pm

» உன் கிளையில் என் கூடு! நூல் ஆசிரியர் : கவிதாயினி கனகா பாலன் ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Wed Apr 14, 2021 12:44 pm

» மூச்சிலும் பேச்சிலும் முதுமொழித் தமிழே! கவிஞர் இரா.இரவி !
by eraeravi Mon Apr 12, 2021 11:11 pm

» அரங்கேற்றம் (கவிதை) -ஜெயந்தி பத்ரி
by அ.இராமநாதன் Fri Apr 09, 2021 10:17 pm

» காதல் கவிதைகள் – தபூ சங்கர்
by அ.இராமநாதன் Fri Apr 09, 2021 10:16 pm

» காதல்….காதல்…….. காதல்……
by அ.இராமநாதன் Fri Apr 09, 2021 10:14 pm

» இனிய இறையன்பு ! நூல் ஆசிரியர் : முதுமுனைவர் வெ. இறையன்பு ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Thu Apr 08, 2021 7:39 pm

» வெற்றியின் ஏணி! (கட்டுரைகள்) நூல் ஆசிரியர் : கவிபாரதி மேலூர் மு. வாசுகி ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Thu Mar 25, 2021 9:50 am

» ஹைக்கூ ஆற்றுப்படை ! நூல் ஆசிரியர் : கவிஞர் இரா. இரவி ! நூல் விமர்சனம் : பெ. ராம்குமார், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோவை.
by eraeravi Tue Mar 23, 2021 10:54 pm

» மின்னல் முகவரி நூல் ஆசிரியர் : கவிஞர் சு. சேகர் ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி
by eraeravi Tue Mar 23, 2021 10:36 pm

» இரண்டு பேரோ .... மூன்று பேரோ எங்க கூடினாலும் ...கொரான இருக்கும்
by ராஜேந்திரன் Tue Mar 23, 2021 6:01 pm

» பசி வயிற்றுப் பாச்சோறு!  நூல் ஆசிரியர் : பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன் ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Mon Mar 08, 2021 10:38 pm

» துரோகம் – ஒரு பக்க கதை
by அ.இராமநாதன் Tue Mar 02, 2021 7:23 pm

» நகை – ஒரு பக்க கதை
by அ.இராமநாதன் Tue Mar 02, 2021 7:23 pm

» பெருங்கவிக்கோவின் உலகத் தமிழ்ச்சுவடுகள்! நூல் தொகுப்பாளர் : பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன் ! நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி !
by eraeravi Tue Feb 23, 2021 9:04 pm

» வழியனுப்பு மகாராணி!
by அ.இராமநாதன் Mon Feb 22, 2021 1:42 pm

» பேர் சொல்லும் குக்கர்!
by அ.இராமநாதன் Mon Feb 22, 2021 1:31 pm

» வாட்சப் நகைச்சுவை
by அ.இராமநாதன் Mon Feb 22, 2021 1:28 pm

» தலைவருக்கு தேர்தல் ஜூரம்!
by அ.இராமநாதன் Mon Feb 22, 2021 1:25 pm

பதிவர் திரட்டி!
பதிவர் - தமிழ் மக்களின் வலை திரட்டி.
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines War

Go down

War Empty War

Post by ராஜேந்திரன் Thu Jun 06, 2013 7:21 pm

itf;nfhy;
nghh;


eP
epWj;J/ ehd; epWj;Jfpnwd; vd;W epWj;jp itg;gjpy; nghh; elf;fpwJ vd;why; mJ
vd;d>


jtW
bra;gth;fSs;/ Kjypy; jg;g[ bra;tij eP';f epWj;jp (it)';f gpwF ehd; jg;g[
bra;tij epWj;jp (it)f;fpnwd; vd;W bghwhik nfhyhy; nghh; elf;Fk; it-nfhy; nghhpy;
mtuth; bghWik ,y;yhjjd; mstpy; nghl;o elf;fpwJ.


Kjyhsp
bjhHpyhspfSf;fpilapy; vd;d nghh; elf;fpwJ>


Kjyhsp
bjhHpyhspfSf;Fs; kdpj neak; ,Uf;fpwjh>


Kjyhsp
bjhHpyhsh; eyDf;fhf Kjyhspna bjhHpyhsh; eyr;r';fk; Vw;gLj;jp bjhHpyhsUf;F ed;ik
bra;fpd;wduh>


nkYk;
bjhHpyhspfs; Kjyhspf;F eyr;r';fk; Vw;gLj;jp Kjyhsp eyDf;F vt;tifapy;
cjt[fpwhh;fs;>


kdpjneakjp
tshujtiu ,iwtdpd; tpjp jh;kr';fl epiyapy; tpjpf;fg;gLfpwJ. ,dpahtJ kdpjnea kjp tsul;Lk;.


cyfpy;
midtUk; ehd; gzf;fhudhfDk;/ ehd; KjyhspahfDk;/ ehd; gpujkuhfDk;/ ehd;
lhf;luhfDk; vd;W jd; tpUg;gk; epiwntw ,iwtid ntz;odhy;


xG';FgLj;Jk;
ntiyia bra;a bjhHpyhsh;fs; ntzhkh>


Mfnt
jh;kr';fl epiyapy; cyf xG';fpw;F ,iwtdpd; tpjp Kjyhsp/ bjhHpyhsp vd;w ,U epiyia
Vw;gLj;JfpwJ. Mfnt ViH/ gzf;fhuh;/
lhf;lh;/ tptrhap vd;w mtuth; epiyapy; kdepiwt[ bgw;W tpjpia kjpahy; btd;W tsu
ntz;Lk;.


kdpjneakjp
tsh;e;jhy; ,iwtdpd; tpjp jsh;t[gLk;.


ViHia
kl;lkhfnth/ gzf;fhuiu kl;lkhfnth epidf;Fk; epiykhwp kdpjneaj;jhy; ed;ik
nruntz;Lk;.


gzf;fhuh;
bghJeyDf;fhf trjpfis bgUf;Fk; bghpa
contractor Mft[k; ViHfs; gzptpil bra;a[k; rpwpa contractor
vd;Wk; fUjp Jd;gj;ij/ ,d;gj;ij gfph;e;J
bfhs;syhnk. mjw;F jukhd gzf;fhuh;fSk;/
jukhd ViHfSk; ntz;Lk;.


ViHfs;/
gzf;fhuh;fspy; xt;bthUtUk; bray;glntz;oa ,lj;ij bghWj;J kpf Kf;fpaj;Jtk;
bgWfpd;wdh;.


:Mfnt
,iwtd; Kd; midtUk; rkk;.


gzf;fhuh;
vd;gth; cyfpy; cs;s midtUk; gzf;fhuh;fns.


ViHfs;
vd;gth; cyfpy; cs;s midtUk; ViHfns.


gzf;fhu
eph;thf
share ViHfSf;Fk;
ntz;Lk;. gzf;fhu trjp ViHfSf;F fs";rpakhf/


ViHfspd;
gzptpil eph;thf
share gzf;fhuUf;Fk;
ntz;Lk;. ViHfs; Koahky; ,Ue;jhy; mth;fSf;F gzf;fhuh; gzptpil g[hptjdhy; midtUk;
gzptpil bra;a[k; ViHfs; Mth;.

njitf;fjpfkhf
Mrphpa gapw;rp mspj;J vt;tst[ ngh; ntiyapy;yhky; ,Uf;fpwhh;fs;. njitf;fjpfkhf jukhd tptrhapfis
cUthf;fpapUf;fpnwhkh ey;y czt[ cw;gj;jpw;F/


Rje;jpuk;
mspj;jpUf;Fk; ,iwtd; Cul';F cj;jut[ nghy; tpjpia eph;zapj;J fl;LgLj;Jfpwhh;.
ehk; tsh;j;Jf;bfhs;Sk; kdjpneakjpgo ele;Jbfhz;lhy; Cul';F cj;jut[ nghy; cs;s
tpjpia ,iwtd; jsh;j;jp tpLthh; ehKk; ek; kjpahy; MSik bfhz;L gad;bgwyhk;.


ey;nyhh;
xUtUf;fhf vy;yhUf;Fk; bga;a[k; kiH vd;ghh;fs;.
ve;j FHe;ija[k; ey;y FHe;ijjhd; kz;zpy; gpwg;gjpnyh vd;ghh;fs;. me;j FHe;ijfis fUj;jpy; bfhz;L bga;a[k;
kiHnghy; ekf;F ,iwtd; fLikahd jz;lidia bfhLf;fhky; gy jz;lidfSf;F tpyf;F
mspj;Js;shh;.


jz;lidia tpyf;fp
bghWik fhf;Fk; ,iwtd; gzk; vdf;F kl;Le;jhd; vd;W gzf;fhuh; fUjhkYk;


neh;j;jp
vdf;F ntz;lhk; vd;W ViHfs; fUjhkYk;/ ViHfSk;/ gzf;fhuUk; xUtUf;bfhUth; g[hpe;J
bfhz;L Jd;gj;ija[k;/ ,d;gj;ija[k; gfph;e;Jbfhs;nthk;.


gFj;Jz;L
gy;Yaph; Xk;g[jy; - E}nyhh; bjhFj;jtw;Ws; vy;yhk; jiy.


,jpy;
cz;gJ vd;gJ fnyhhp czthft[k; ,Uf;fyhk;/ brtp czthft[k; ,Uf;fyhk;/ r\fj;jpw;fhd
ey;y ePjp ntz;Lk; vd;w czthf ,Uf;fyhk;.


cyfpy;
brhj;jpy; rkg';F vd;gJ vd;d> (gFj;Jz;L)FHe;ijfs;
2 ,l;yp nghJk; vd;ghh;fs;/ bghpath; 8 ,l;yp nghJk; vd;ghh; vg;go rkg';F


,uf;fj;ij
ikakhf itj;J njitfis fUj;jpy; bfhz;L gfph;e;jpLnthk;.


fk;a{dp!;l;
nghy; gfph;tjh>Ko
,Uf;fpwj itr;rpjhd; ms;spKoa Koa[k; vd;ghh;fs;.


gzf;fhuh;fsplk;
,Ug;gJk; ekJ vd;W ms;spKoaf; Tlhjh>


gzf;fhuh;fs;
midtUf;Fk; cjt[k; trjp fs";rpa';fshf ,Uf;fl;Lnk>


jukhd
bghUl;fs; tpiy mjpfkhf ,Uf;fpwJ. kypt[
tpiyapy; cs;sitfs;
Use and throw thf cs;sJ.

kf;fs;
kypt[ tpiyapy; cs;sitfis th';fp Fg;ig nrh;f;fpd;wdh;. Fg;igfis kWRHw;rpapy; gad;gLj;jhky;
Rw;Wr;NHiy bfLf;fpd;wdh;.


gpsh!;of;
bghUl;fs; kypt[ tpiyapy; fpilg;gjhy; mjid mjpfkhf gad;gLj;Jfpd;wdh;. jtwhf gad;gLj;Jtjhy; tUk; Mgj;ij
czh;tjpy;iy. ghJfhg;ig Vw;gLj;jp
bfhs;tJk; ,y;iy.


jukpy;yhj
gzf;fhuh;fs; kypthf nghdhnyh/ jukpy;yhj ViHfs; kypthfp nghdhnyh mjdhy;
Mgj;jy;ynth>


vy;iyapy;
gjl;lk; vd;whnyh/ Chpy; gpur;rid tUk; vd;whnyh Cul';F cj;juthy; ghJfhg;g[
bfhLf;fg;gLfpwJ.


Rje;jpu
ehl;oy; ehk; Fokf;fs;/ ahnuh rpyhpd; jPtputhj ga';fuj;jpw;fhf gpur;rid
bra;ahjth;fspd; Rje;jpuk; gwpf;fg;gl;L Cul';F cj;jut[ gpwg;gpj;j epiyapy;
ml';fp fplf;f ntz;o ,Uf;fpwJ.


vy;yhUk;
nkw;ghh;it bra;a[k; gzf;fhudhf tpUk;gpdhy; gzptpil bra;a[k; ViHfs; ntzhkh>


vy;yhUk;
gzptpilbra;a[k; ViHfs; Mdhy; nkw;ghh;it bra;a[k; gzf;fhuh;fs; ntzhkh. jukhd tptrhapfs; Fiwthy; Rfhjhu czt[ cw;gj;jp
,y;iyna.


jukhd
ViH/ jukhd bkf;fhdpf;/ jukhd bfhj;jdhh;/ jukhd vLgpo Ms;/ jukhd gzf;fhuh;/
jukhd tp";"hdp/ jukhd gpujkh;/ jukhd Mrphpah;/ jukhd lhf;lh;/ jukhd
tf;fPy;/ jukhd rhkpahh;/ jukhd fy;tp/ jukhd czt[/ jukhd tptrhap vd;W
vy;yhtw;wpd; juj;jpw;fhft[k; gzj;ij KjyPL bra;J/ ciHg;g[ g';fspj;J midtUk; eyk;
bgWnthk;.


fk;a{dp!;l;
gfph;t[ ntz;lk; vd;why;/ tpuYf;nfj;j tPf;fk;/ mst[f;F mjpfkhdhy; mkph;jKk;
e";R.


gzf;fhuUf;F
cs;s trjpfs; g";rfhyj;jpy; ViHfs; kw;Wk; midtUf;Fk; cjt[k;
fs";rpak;.


mJ czt[
g";rnkh/ caph; fhf;Fk; kUe;J g";rnkh/ fy;tp g";rnkh/ ciHg;g[
g";rnkh/ ePjp g";rnkh.


g";rk;
nghf;Fk; midj;J tif kf;fspd; fs";rpaj;jpypUe;J gad;bgWnthk;.


xU
yl;rk; +gha; gzk; kl;Lnk cs;sth; 2 yl;rk; ngUf;F md;djhdk; tH';fKoa[kh> mjpfkhf tH';fpdhy; mjpf g[z;zpakh>


xd;W
bra;ayhk; xU yl;rj;ij gyDf;fhf tpijj;J gy yl;rkhf mWtil bra;J gad;bgwyhk;.


tapw;W
grpf;F fnyhhp czt[ md;djhdk;.ePjp
grpf;F fy;tp czt[ md;djhdk;.


ராஜேந்திரன்
ராஜேந்திரன்
செவ்வந்தி
செவ்வந்தி

Posts : 552
Points : 576
Join date : 05/10/2012
Age : 46
Location : Mind my own Business

Back to top Go down

War Empty Re: War

Post by அ.இராமநாதன் Thu Jun 06, 2013 7:25 pm

தமிழில் எழுத்துக்கள் பதிவாகவில்லை..
-
சரி செய்யவும்

_________________
அன்புடன்
அ.இராமநாதன்
[You must be registered and logged in to see this link.]
அ.இராமநாதன்
அ.இராமநாதன்
நவரச நாயகன்
நவரச நாயகன்

Posts : 31326
Points : 68728
Join date : 26/01/2011
Age : 76

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum